Sekte (općenito i nešto o sotonizmu) primjer jednoga referata – Viktor Klinc 2 B


REFERAT IZ VJERONAUKA
VIKTOR KLINC

2.B

TEHNICKA SKOLA SLAVONSKI BROD

EUGENA KUMIČIĆA 55

TEMA: SEKTE (OPĆENITO I NEŠTO O SOTONIZMU)

UVOD: U ovom referatu ću razraditi temu «sekte». Iz ovog referata ćete saznati nešto više o osnovnim crtama pojma sekte i o sotonizmu.

SEKTE
Sekta je religijska organizacija čije ime potječe od latinske riječi sequi (slijediti) . U doba Rimskog carstva «sekta» je predstavljala određen način razmišljanja, stil života, političku stranku koju je osoba podupirala ili filozofsku školu kojoj se priklonila . U modernom društvu ona označava “grupu sljedbenika nekog vjerskog učenja koja se odvojila od crkve i koju je crkva odbacila ili osudila” . Danas pojam «sekta» ima negativnu konotaciju, i često ga se izjednačuje s terminom «kult». Sekte su se pojavile još u antici zbog nezadovoljstva koje su u nekim vjernicima probudile religijske dogme. Poneki su pokušali reformirati Crkvu, ali pošto je ona žestoko napala njihovo učenje, odvojili su se od nje i osnovali svoju vjersku zajednicu .
Mnoge su vjere započele svoj rad kao sekte. Najpoznatiji primjer su Nazarećani. Oni su bili reformistički pokret unutar judaizma kojeg su osnovali Isusovi apostoli. Kao što je već poznato, danas je to najraširenija vjera na svijetu, poznata pod imenom kršćanstvo
U srednjem vijeku Crkva je koristila pojam «sekta» da obilježi sva učenja koja su joj se suprotstavljala. U širem smislu, pojam je označavao herezu. Kasnije je sekta predstavljala svaki ogranak neke vjere, i u tom je smislu prepoznajemo u modernom društvu.
Masovno širenje sekti se dogodilo tek u novije vrijeme, sredinom 19. stoljeća, kad su industrijalizacija i sekularizacija potisnule vjeru u drugi plan . U tom razdoblju “nestabilnosti i krize”. sekte su ljudima ponudile odgovore na pitanja, istinu, sigurnost, zajedništvo, ravnopravnost .
Drugi val sekti se pojavio tek 1950-tih kad je život Zapadnjaka postao hladan i povučen . Mnogi su tada započeli potragu za novim vođom, za toplinom, za ispunjenjem osobnih potreba.

Sekte se veoma razlikuju od crkava po svojoj organizaciji, članovima koje primaju i svojem odnosu prema svijetu.
Pristup u sektu je isključivo izbor pojedinca. Kad se jednom odluči priključiti, on se mora podvrgnuti pravilima koja nameće ta grupa, isključujući svaki drugi vjerski, moralni i društveni propis . Članovi sekte su obično pripadnici nižih društvenih slojeva i među njima vlada čvrsta povezanost . Oni pridaju izuzetnu važnost moralno ispravnom načinu življenja.
Sekta nadzire sve svoje vjernike i može isključiti one koji se ne pridržavaju svojih obaveza . Njom prevladava elitizam, to jest uvjerenje da pripada “eliti koju je Bog odabrao” i da, kao takva, jedina ima ispravne teze i može spoznati istinu. Njeno učenje je često spoj raznih vjerovanja iz drugih religija, dakle može se reći da uzima ono što joj odgovara.
Sekte su malobrojne grupe sa čvrstom organizacijom koja rješava probleme financiranja, primanja novih članova, obrazovanja, ali koja ujedno može biti uzrok podjeli rada i nejednakoj raspodjeli moći. Sekte obično zauzimaju negativne stavove prema Crkvi, protive se njenom bogatstvu i pohlepnosti te odbacuju postavke koje ona zagovara . Doduše, prema politici i društvenom poretku se različito odnose. Neke sekte čvrsto vjeruju u svoja učenja i bore se protiv postojećeg poretka, druge prihvaćaju trenutnu situaciju, a ostale jednostavno ignoriraju što se događa u svijetu. One su redom: agresivne ili ofenzivne, asimilirajuće i izolirane sekte.

PODJELA SEKTI: Bryan Wilson je načinio sljedeću podjelu sekti:
1. Evangelističke (konverzionističke) sekte nastoje izmijeniti svijet pomoću preobraćenja ljudi. Snažno se oslanjaju na Bibliju.
2. Adventističke i revolucionarne zajednice očekuju skori dolazak spasitelja i uspostavljanje novog kraljevstva. Imaju negativan stav prema trenutnom društvenom poretku.
3. Introvertirane (pijetističke) skupine zanemaruju društvenu situaciju te pažnju posvećuju životu unutar sekte. Žele postignuti duhovnu čistoću i prosvijetljenje čitajući Bibliju.
4. Gnostičke grupe temelje svoje učenje na mistici. Zagovaraju optimistično razmišljanje koje im pomaže u prevladavanju svih zapreka.

OPASNOST SEKTI:
Sekte su od samih početaka izazivale podijeljena mišljenja: neki ljudi su ih se bojali i smatrali da su opasne, drugi su u njima vidjeli nadu, ljubav, spasenje. Očito je da danas ta procjena ovisi od sekte do sekte, ali sve one imaju neke prednosti i nedostatke. Prednosti su im što pomažu ljudima da se prilagode društvu i pružaju im razumijevanje. Ponekad se bore za prava žena i promicanje sloboda, kao na primjer kvekeri . S druge strane, neke su sekte nastale da bi financijski iskorištavale svoje sljedbenike. Mnoge isključuju članove iz njihovih prijašnjih života što dovodi do razdora u obiteljima . U skladu s tim, pojavila su se oprečna mišljenja: neki prihvaćaju sekte s oduševljenjem, a ostali ih žele iskorijeniti pod svaku cijenu. Jedan od pokazatelja opasnosti sekte jest mogućnost izlaska iz nje. Istraživanja su pokazala da je napustiti sektu lakše i češće u Sjedinjenim Američkim Državama nego u Europi . Takve sekte su otvorenije i manje opasne. Uz to, štetnu grupu možemo prepoznati ako ima vođu koji drži svu moć u svojim rukama, ako je sloboda sljedbenika ograničena i njihov život kontroliran te ako sektu financiraju njeni članovi, a zatim vođa te novce upotrebljava u svoju korist. Djeca Božja, Bhagwan, Jehovini svjedoci, scijentologija, transcedentalna meditacija i Nova Akropola su kritizirane i smatrane opasnima zbog autoritarizma, hijerarhijske uređenosti, prinuda i kontrole koju vrše nad svojim članovima. Opasne se grupe služe specifičnim pristupom budućim članovima po kojem ih se može prepoznati. Obično odabiru osobu koja je izgubljena, ranjiva, depresivna i tada joj svojim programom nude izlazak iz krize, ostvarenje unutarnjeg mira i sretan život. Svojom srdačnošću privuku žrtvu i počinju je manipulirati. Sekte intenzivno promatraju ponašanje pojedinca i uočavaju njegove slabosti, čime im je omogućeno kontrolirati svaku njegovu misao .
Sekte pojedinca često izoliraju od obitelji. U tom slučaju, ključno je da njegova rodbina i prijatelji poduzmu sve kako bi ga uvjerili u opasnost grupe u kojoj se našao. Kao prvo, preporučljivo je pronaći razloge zbog kojih je osoba pristupila u neku sektu (obično je u pitanju nezadovoljstvo ili nesigurnost). Ne smije joj se prigovarati što se priključila sekti, već treba pokazati poštovanje prema njenim odlukama i razmišljanjima. Ako se ta osoba uspije iščupati iz «kandži» sekte, potrebno joj je pružiti sigurnost, ljubav, potporu, dati do znanja da je obitelj spremna na ustupke, da se želi promijeniti i biti strpljivija. Osoba koja je nedavno napustila sektu u lošem je stanju i ima simptome koji se pojavljuju kod teških ovisnika. Stoga joj treba pomoći da se prilagodi i živi samostalno jer se nakon izlaska boji povratka u stvarni život. Korisno je saslušati ju i pronaći nešto pozitivno u iskustvu koje je ponijela sa sobom iz sekte. Taj se proces naziva rekonstrukcija. Neki zagovaraju i «deprogramiranje», dakle da se pojedinca preusmjeri i vrati u prvotno stanje, ali tim postupkom moguće je lišiti ga individualnosti. Obitelj nije jedina koja se bori protiv totalitarnih sekti. Još od njihovih početaka Crkva je upozoravala na štetne posljedice koje uzrokuju, a od 1970-tih i država se pridružila upozorenjima . Crkva nastoji zaštititi svoje vjernike pa često napominje društvo da se pobrine za sigurnost građana. Njen je utjecaj oslabio tijekom povijesti tako da su današnji zakoni protiv sekti blaži . Država pokušava razlikovati sekte od religija. Obično zauzima obrambeni stav naspram sekti koje se trude srušiti postojeći poredak. Međutim, nalazi se pred ozbiljnim poteškoćama zato što ne može zabraniti rad neke sekte ako nije prekršila zakon jer se time narušava princip slobode . Uzimajući u obzir ograničenja s kojima se susreće država, građani osnivaju udruge za zaštitu i protukultne pokrete koji organiziraju deprogramiranje .

SOTONIZAM
Sotonizam se javlja još u srednjem vijeku kao otpor na tadašnju inkviziciju i protivljenje spaljivanju vještica. Nakon toga opet se javlja šezdesetih godina na Floridi. Osnivač sotonističke crkve i ujedno pisac sotonističke biblije je Anton Szandor La Vey. O njegovom životu se može pročitati u biografskoj knjizi «Secret life of a Satanist» koju je napisala majka njegove kćeri visoka svećenica Blanche Thorton. Njegova kći Zeena La Vey potpisala se na uvod njegove knjige koja je objavljena nakon što je on umro zbog koje njegovi sljedbenici misle da je on još uvijek živ i da im se obraća preko sljedbenica poganske religije Wicca jer ga je sotona kaznio jer nije pokopan sa sotonističkim obredima. U knjizi «The Satanic Witch» iznosi kako sljedbenice Wicce se bave bijelom magijom te za njih ističe: «…netko tko se bavi takvom magijom ili zavarava sam sebe ili mora još puno učiti…». Većina njegovih djela pisana su sa psihološko-filozofskog gledišta i iako su to vrijedna dijela modernije kniževnosti još uvijek su zabranjena po cijelom svijetu zbog nekih slika brutalnosti. La Veyeva smrt izazvala je veliku «reklamu» sotonista. Iako se u zadnjih deset godina nije moglo nabrojati niti deset tisuća sotonista u cijelom svijetu danas ih ima mnogo više. Samo u Hrvatskoj ima oko 2 500 sotonista, a Osijek ih broji oko 200. Okupljanje sotonista u šumi nedaleko od Jarunske šume izazvala je veliko zanimanje za vjerovanje te sekte te im se iz dana u dan pridružuje sve više mladih. Razlog toga nitko ne zna. Crne mise se održavaju ovisno o vještičjem kalendaru, tj. kada pada vještičji sabbath na pun mjesec. Obredi se mole na latinskom i počinje se od kraja prema početku kako bi se ostavio dojam suprotnosti. Svećenik je obučen u crno i pretežno na glavi nosi crnu kapu na kojoj je neka rogata životinja (najčešće ovan). Prije obreda sljedbenici sotone skidaju svu odjeću sa sebe i oblače crne tunike kako bi svi bili jednaki pred sotonom. Obred započinje bacanjem crnih hostija na pod i pljuvanjem i gaženjem po njima. Sotonisti vjeruju da ako uzmu hostiju s poda i kažu ime nekoga koga mrze ili mu žele nanjeti zlo, te se okrenu prema križu koji stoji naopako bacaju prokletstvo na tu osobu ili možda čak izazovu smrt. Drugi dio mise je rezanje i puštanje krvi koju na kraju svih obreda pije crni svećenik. Te treći i zadnji dio mise je skupna orgija. Sotonisti vjeruju osim u sotonu kao vrhovnog boga i u mnogo malih bogova što je tipično za mnogobožačke religije. Imaju oko stotinjak bogova i kao u grčkoj mitologiji svaki je zaštitnik neke ljudske mane. Opisuju se određeni bogovi kao ljudi samo s malim poremećajima ili kao životinje. Npr. crni bog Vual – pali anđeo iz reda plemena – zaštitnik svih ubojica male djece, pojavljuje se u obliku deve ili starca koji proklinje svu djecu na svijetu.

ZAKLJUČAK:Ja sam iz ovog teksta zaključio da u današnje vrijeme sekte postaju sve realnija opasnost. Neke sekte mogu biti opasne i po čovjekov život. Mnoge sekte otuđuju pojedince, bore se protiv vlasti – a u većini slučajeva ne snose odgovornost za svoje posljedice. Mislim da sekte nisu dobre jer čovjeka mogu zavarati i učiniti mu život bezizlaznom zamkom. Bilo je jako puno slučajeva samoubojstava zato sto sekte ili određeni kultovi nisu dopuštali da se pojedinac isključi iz njihovog programa. Također mislim da je najbolja zaštita od sekti edukacija. Moramo znati sto vise o sektama da bi se znali i zaštititi od njih. Svatko od nas bi trebao naučiti što više o sektama radi svoje sigurnosti. Upravo ovakvi referati nam pružaju mogućnost edukacije i koriste nam za naše opće znanje. Ja sam osobno saznao jako puno o sektama i mislim da mi je sada jasnije kako je pojedinac psihički dosta slab te da je nam potrebna naša obitelj kako bi nam pomogla u kriznim trenutcima. Jako sam sretan sto sam dobio priliku istražiti o sektama i naučiti nešto.

IZVORI:
http://newadvent.org
http://www.religioustolerance.org
Gradska knjižnica Slavonski Brod

Oglasi

6 komentara

 1. slucajno sam naletio na ovaj tekst o sektama naime trazim stranicu o jehovinim svjedocima zelim postati clan

 2. Svidio mi se tekst, svidio mi se u potpunosti….
  I ja sam slučajno naletjela na ovaj teks i pročitala sam ga…..
  Neznam kaj da više napišem….
  Pozz

 3. hej ev slučajno sam naletila ovdje i zanimljiv je referat…….samo me zanima gdje si našao podatak o evangelističkoj sekti?

 4. Tekst je dobar jer upućuje na opasnost sekti. Treba ih kako je god moguće iskorijeniti. Ti ljudi nisu normalni!!!

 5. hmhm.. a odakle ti podaci o njihovim obredima? mislim, ima ih na zilijun mjesta, al kak znaš da su podaci imalo točni?

 6. clanak je dobro osmisljen i poucan..zanima me gdje mogu naci nesto o Djeci Božoj (Obitelj ljubavi)..hitno mi je..pomozite =)

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava / Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava / Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava / Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava / Izmijeni )

Spajanje na %s

%d bloggers like this: